Аналіз бізнес-мадэлі на адпаведнасць заканадаўству ў Беларусі